Ένα νέο Big Bang Δημιουργίας ξεκινάει!
Μία νέα εκπαιδευτική προσέγγιση και ένας νέος τύπος σχολείων.
Επανασχεδιασμένων για την περίοδο τεχνολογικών και άλλων εκθετικών αλλαγών που ζει ο πλανήτης και η ανθρωπότητα.
Big Bang Εκπαίδευση για Δημιουργούς! Που μπορούν να φτιάξουν το μέλλον! Big Bang Σχολεία σαν κέντρα καινοτομίας.
Τα οποία θα αποτελέσουν τον καταλύτη για ένα νέο πολιτισμικό παράδειγμα. Συντελώντας στην «αναβάθμιση» της Ανθρωπότητας και του πλανήτη.
Κάντε sign up σήμερα!

A new Big Bang of Creation is about to start!
A new Educational approach and a new type of schools. Re-designed for an era of exponential technology and change.

Big Bang Education for Creators. Big Bang Schools as innovation labs for the real challenges of Humanity and our planet.

Creating the future instead of repeating the past. A catalyst for a new civilization paradigm. Joining forces towards “upgrading Humanity”

Please join our mailing list or/and contact us for more information: Tel. +30 6942854920, email bigbangschools@gmail.com

Sign up